Als je tegen iemand in een taal spreekt die hij begrijpt, gaat dat naar zijn hoofd. Als je tegen iemand spreekt in zijn moedertaal, gaat dit naar zijn hart”

(Nelson Mandela)

Onderwijs Aanmelden

Stichting NOB

Momenteel is Nederlands Onderwijs Op Ibiza bezig  zich exclusief op het eiland aan te sluiten bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland, het netwerk voor Nederlands Onderwijs wereldwijd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 

Meer informatie NOB

Nederlandse les

Nederlands taal- en cultuuronderwijs gegeven vanuit de Montessori visie waar in kinderen worden aangesproken op hun zelfstandigheid, hun creativiteit en het zelfontdekkend leren onder begeleiding van een ervaren Montessori leerkracht. 

Onderwijs

Selina

Met veel enthousiasme en met mijn jarenlange ervaring als Montessori leerkracht wil ik er voor zorgen dat kwalitatief goed Nederlands onderwijs, gegeven op een creatieve manier, op Ibiza een feit is.

Over ons

Nederlanders op Ibiza

Het eilandleven, de vrijheid, de natuur en de levenskwaliteit, het spreekt de Nederlanders hier op Ibiza natuurlijk heel erg aan. Maar laten wij vooral onze roots niet vergeten. Voor onze Nederlandse kinderen, en onszelf, geeft spreken in de Nederlandse taal vaak een heel vertrouwd gevoel.

Dutchies

Inspirerende activiteiten

Nederlands Onderwijs Op Ibiza verzorgt Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor leerlingen van de internationale school Morna International College Ibiza. Voor alle Nederlands sprekende kinderen op het eiland Ibiza zijn er de zaterdaglessen. Deze lessen zijn voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en worden gegeven op Morna International College van 10.00 tot 14.00.

Workshops