Missie & visie

Plezier en enthousiasme

De missie van Nederlands Onderwijs Op Ibiza is 1. Het aanbieden van Nederlandse les als zijnde vast onderdeel binnen het curriculum van Morna International College en 2. Het aanbieden van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan alle Nederlands sprekende kinderen op het eiland Ibiza in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar. De toekomstige stichting Nederlands Onderwijs Op Ibiza heeft als doel zich exclusief op Ibiza aan te sluiten bij de NOB om op deze manier kwaliteit te kunnen garanderen. Met het onderwijs krijgt de Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur een plaats binnen de opvoeding van het op Ibiza wonende kind.

Dit doen wij door middel van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de Nederlandse taal, aangepast aan het individuele niveau van de leerling en op een creatieve manier. Belangrijk wordt gevonden, indien gewenst, dat een eventuele aansluiting met het Nederlandse of Vlaamse onderwijs succesvol verloopt.
Er wordt gestreefd naar realisatie van de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor het vak Nederlands binnen de basisvorming. Dit zal resulteren in een examen voor het vak Nederlands.

Wat met stipt bovenaan staat tijdens de lessen, is dat de leerlingen met plezier en enthousiasme naar de Nederlandse lessen gaan en dat het een vertrouwde en veilige omgeving biedt om op een fijne manier verder te leren vanuit een Nederlandse basis. De leerlingen ervaren een Nederlandse wijze van lesgeven. Dit voelt voor hen vaak vertrouwder dan de in het Spaanse en Britse onderwijs gebruikelijke meer traditionele lesmethodes. Tijdens de lessen is er een grote focus op zelfstandigheid en creativiteit.

Visie

Laat je woorden geteld zijn! In het Montessori-onderwijs is dit een welbekende uitspraak. Het gaat over de houding van de leerkracht; observeer, kijk, ​luister met open blik, nieuwsgierig, ​bereid om verrast te worden en ​in staat om verwonderd te zijn. Het Nederlandse onderwijs dat gegeven wordt sluit aan bij de belevingswereld van het kind en zal een nadruk leggen op het proces meer nog dan het resultaat alleen.